Waldemar Pawlik – sygnet
grafika cyfrowa
grafika cyfrowa

„Góra Grabarka” druk cyfrowy 50x70 cm

„Drzewo wiadomości” druk cyfrowy 50x70 cm

grafika cyfrowa
rysunek

„Deus ex machina” druk cyfrowy 50x70 cm

„Takość” ołówek, brystol 70x100 cm

sucha igła

„Fish” sucha igła 30x17 cm